Lagerhanteringssystem/WMS till ditt affärssystem

E-handel präglas av hård konkurrens och e-handlare strävar hela tiden efter att effektivisera sina verksamheter. En lätthanterlig logistik vet vi idag är nyckeln till framgång och avgörande för att växa.

Koppling mellan ert affärssystem och ett lagerhanteringssystem med handdatorlösning gör det enklare och effektivare för lagerpersonal gällande hantering av varuflöden in- och ut från lager, orderhantering samt inventering.

Lagerhantering kan för många företag, inte bara för e-handlare, vara en komplex del av verksamheten och inte alltid självklar. Ineffektiva flöden, många felplock, tidstjuvar och bristande spårbarhet kan vara tillräckliga anledningar till att kundnöjdheten sjunker och företagets resultat minskar.

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

Handdatorlösning BxSoftware

Värde av investering 

Det värde vi vill lyfta fram genom att implementera ett lagerhanteringssystem är främst att förbättra kontrollen. Genom ökad kontroll så får man en rad andra värden på köpet så som effektivisering, spårbarhet och att rätt vara når rätt kund. Alla dessa värden samlat sparar tid och pengar, ger lagerpersonal möjlighet till att bli mer produktiva samtidigt som de kan hantera lagerflöden snabbare, vilket i sin tur kan leda till att verksamheten ges möjlighet att växa med samma personalstyrka.

Smarta logistiklösningar som handdator/WMS förhöjer kvalitet i arbetet och lönar sig på både kort och lång sikt. Rätt lagerinformation och att rätt vara når rätt kund minskar returer och höjer kundnöjdhet.

Funktioner för effektivitet 

Med en handdator/WMS kan ni lätt scanna samtliga varor på lagret när det sker in och utleveranser. Handdatorlösningar/WMS innehåller ofta fler funktioner och några exempel är fraktbokning, batchhantering, serienummerhantering, FIFO, spårbarhet, inventering samt lagerflytt. Allt är integrerat mot affärssystemet och uppdateras i realtid.

Vid inventering minimeras felkällor och lagervärdet uppdateras i realtid i ert affärssystem. I samband med inventering kan artikeln enkelt flyttas till en annan lagerplats om den aktuella artikeln inte längre kräver en specifik lagerplats. Det kan gälla artiklar som inte längre skall köpas in eller som köps in i mindre omfattning.

Bitlog WMS mobil enhet

Kundnöjdhet och tillväxt i fokus

Som vi talat om tidigare så är det hård konkurrens i dagens samhälle mellan de som vill sälja varor. Effektivitet och digitalisering står överst på listan om företag skall hänga med och kunna hävda sig på olika marknader. Utan en effektiv logistik halkar man nog tyvärr långt efter. Kunder är inte trogna en specifik säljare eller marknadsplats för inköp, utan kunder vänder sig till de som kan leverera snabbt och billigt. Då är det ytterst viktigt att företag effektiviserar sina logistikflöden med bra lagerhanteringsstöd för att kunna möta just denna hårdnande konkurrens samt för att kunna erbjuda bra kvalitet mot sina kunder. Minskad kundnöjdhet brukar medföra minskad lönsamhet och mindre tillväxt. Detta gäller kanske inte alla företag, men för den lilla till medelstora verksamheten är det av vikt att ha hög kundnöjdhet.

Effektiva flöden och digitalisering står högt i fokus och vi på EA System kan erbjuda Ongoing WMS, BxSoftware eller Bitlog WMS som alternativ för lagerhanteringssystem/WMS.

Vill ni se hur ett lagerhanteringssystem/WMS funkar för er verksamhet? Boka en kostnadsfri demo!